Kľúčové pojmy vystihujúce našu činnosť:

Nadrozmerná preprava
Nadmerná preprava
Nadrozmerná doprava
Nadmerná doprava
Preprava nadrozmerných nákladov
Preprava nadmerných nákladov
Doprava nadrozmerných nákladov
Doprava nadmerných nákladov
 
 
PROFIL SPOLOČNOSTI
MIROS - LEVICE, s.r.o. Vám ponúka prepravu nadrozmerných a nadmerných nákladov ako komplexnú službu formou "na kĺúč". Prepravu realizujeme pomocou špeciálnych dopravných zariadení a s profesionálnym kolektívom pracovníkov s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

Kvalita používaných dopravných zariadení a profesionalita kolektívu pracovníkov sú zárukou, že Váš nadrozmerný náklad prepravíme bezpečne, včas a v primeranej cene na území Slovenska i v zahraničí.

V komplexnej ponuke je zahrnuté:

- optimálny návrh prepravnej trasy
- statické prepočty mostov
- demontáž prekážok na trase
- poistenie tovaru počas prepravy
- povolenia na prepravu v SR a v zahraničí
- sprievodné vozidlá
- policajný doprovod
- nakládka tovaru
- vlastná preprava na miesto určenia
- vykládka tovaru
- spätná montáž prekážok na trase