Kľúčové pojmy vystihujúce našu činnosť:

Nadrozmerná preprava
Nadmerná preprava
Nadrozmerná doprava
Nadmerná doprava
Preprava nadrozmerných nákladov
Preprava nadmerných nákladov
Doprava nadrozmerných nákladov
Doprava nadmerných nákladov
 
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE
MIROS - LEVICE, s.r.o.
Tabaková 21
934 01 Levice
Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Robert Laškai

Tel.:+421 36 6313 400
 +421 36 6313 401
Tel., fax:+421 36 6313 402
Mobil:+421 903 793 549
  
e-mail:miros@nextra.sk

www.miros.sk

IČO: 36 520 331
DIČ: 2020155885
IČ DPH: SK2020155885