Kľúčové pojmy vystihujúce našu činnosť:

Nadrozmerná preprava
Nadmerná preprava
Nadrozmerná doprava
Nadmerná doprava
Preprava nadrozmerných nákladov
Preprava nadmerných nákladov
Doprava nadrozmerných nákladov
Doprava nadmerných nákladov